Language of document :

Tužba podnesena 26. listopada 2020. – Republika Poljska/Europski parlament i Vijeće Europske unije

(predmet C-553/20)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent)

Tuženici: Europski parlament i Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 1. stavak 6. točku (d) Uredbe 2020/1054 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa1 ;

naloži Europskom parlamentu i Vijeću snošenje troškova;

Podredno, u slučaju da Sud bude smatrao da se pobijane odredbe Uredbe 2020/1054 ne mogu odvojiti od ostatka te direktive a da se ne promijeni njezina bit, Republika Poljska traži poništenje Uredbe 2020/1054 u cijelosti.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska podnosi sljedeće prigovore protiv pobijanih odredbi Uredbe 2020/1057:

1. prigovor koji se temelji na povredi načela proporcionalnosti (članak 5. stavak 4. UEU-a), jer su mjesta na kojima se vozači moraju odmarati proizvoljno određena;

2. prigovor koji se temelji na povredi članka 91. stavka 2. UFEU-a, jer su mjere donesene bez uzimanja u obzir njihovog utjecaja na životni standard i zaposlenost u određenim regijama, kao i na funkcioniranje prometne infrastrukture;

3. prigovor koji se temelji na povredi članka 94. UFEU-a, jer su predmetne mjere donesene bez uzimanja u obzir ekonomskog položaja prijevoznika;

4. prigovor koji se temelji na povredi načela pravne sigurnosti, jer je odredba formulirana na neprecizan način, koji ne omogućuje utvrđivanje obveza koje iz nje proizlaze;

5. prigovor koji se temelji na povredi članka 11. UFEU-a i članka 37. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, jer nisu uzeti u obzir zahtjevi zaštite okoliša.

Republika Poljska osobito tvrdi da pobijane odredbe povrjeđuju načelo proporcionalnosti. Zbog donošenja neprimjerenih kriterija za određivanje na kojim se mjestima vozači moraju odmarati povrijeđeno je načelo da vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom odmora, koje proizlazi iz Uredbe br. 561/2006. Usto, cestovnim prijevoznicima nametnuta su prekomjerna opterećenja, što će imati negativan utjecaj ne samo na položaj pojedinačnih poduzetnika, posebno malih i srednjih, nego i na tržište prijevozničkih usluga, ali i na okoliš. Negativne učinke pobijanih odredbi osjetit će posebno poduzetnici iz zemalja koje nisu smještene u središtu Europske unije. Istodobno, donesene odredbe nisu objektivno opravdane s obzirom na položaj vozača. One također ne odražavaju posebnu prirodu reguliranih usluga.

____________

1 SL 2020., L 249, str. 1.