Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) 27. oktobra 2020 – PR in drugi/Germanwings GmbH

(Zadeva C-558/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Köln

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: PR, BV

Tožena stranka: Germanwings GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali gre pri stavki lastnih delavcev letalskega prevoznika, h kateri pozove sindikat, za izredne razmere v smislu člena 5(3) Uredbe (ES) št. 261/20041 ?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 07 zvezek 008 str. 10 - 16).