Language of document :

A Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Belgium) által 2020. október 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Q, R, S kontra United Airlines, Inc.

(C-561/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Az alapeljárás felei

Felperesek: Q, R, S

Alperes: United Airlines, Inc.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bíróság általi értelmezésnek megfelelően úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 3. cikke (1) bekezdésének a) pontját és 7. cikkét, hogy kártalanításhoz való jog illeti meg az utast a nem közösségi légifuvarozóval szemben, ha egy harmadik ország területén indulási hellyel és célállomással rendelkező és valamely tagállam területén történő közbenső leszállást magában nem foglaló utolsó repülési szakaszon bekövetkező késés miatt több mint három órás késéssel érkezik meg a végső célállomására, és e repülési szakasz egy átszállást magában foglaló olyan járat részét képezi, amelynek első indulási helye egy tagállam területén található repülőtér, amelyet teljes egészében e légifuvarozó üzemeltet, és amelyet az utas egyetlen egységes foglalás keretében olyan közösségi légifuvarozónál foglalt, amely e járat egyetlen repülési szakaszát sem üzemeltette?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: amennyiben a 261/2004 rendeletet az első kérdésnek megfelelően kell értelmezni, e rendelet ellentétes-e a nemzetközi joggal, különösen azon elvvel, hogy minden állam teljes és kizárólagos szuverenitással rendelkezik saját területe és légtere felett, mivel ezen értelmezés szerint az uniós jogot egy harmadik ország területén bekövetkező tényállásra kell alkalmazni?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.