Language of document :

A Vredegerecht te Antwerpen (Belgium) által 2016. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW kontra Susan Romy Jozef Kuijpers

(C-147/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Vredegerecht te Antwerpen

Az alapeljárás felei

Felperes: Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Alperes: Susan Romy Jozef Kuijpers

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A valamely fogyasztóval szemben szerződésteljesítés iránt indított keresettel foglalkozó nemzeti bíróság, ha a belső eljárási szabályok alapján kizárólagos hatáskörrel rendelkezik arra, hogy hivatalból vizsgálja a kereset és a nemzeti közrendi szabályok közötti ellentmondást, ugyanígy hatáskörrel rendelkezik-e arra is, hogy – még mulasztás esetén is – hivatalból vizsgálja, hogy az érintett szerződés a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló[, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi] irányelv1 hatálya alá tartozik-e – ezen irányelvnek a belga jogba átültetett formájában –, és hogy megállapítsa ezt?

Az európai jog értelmében vett vállalkozásnak tekintendő-e a valamely fogyasztót támogatott oktatásban részesítő független oktatási intézmény az ezen oktatásnak tandíj, továbbá adott esetben az oktatási intézménynél felmerült költségek megtérítését szolgáló összeg megfizetése ellenében történő nyújtásáról kötött szerződés vonatkozásában?

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK [tanácsi] irányelv hatálya alá tartozik-e a valamely fogyasztó és egy független, támogatott oktatási intézmény között támogatott oktatás ezen intézmény általi nyújtásáról kötött szerződés, és az irányelv értelmében vett eladónak vagy szolgáltatónak tekintendő-e a valamely fogyasztót támogatott oktatásban részesítő független oktatási intézmény az ezen oktatás nyújtásáról kötött szerződés vonatkozásában?

____________

1 HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.