Language of document :

A Sofiyski gradski sad (Bulgária) által 2021. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KT elleni büntetőeljárás

(C-71/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Sofiyski gradski sad

Keresett személy

KT

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás 1. cikke (2) és (3) bekezdésének rendelkezései lehetővé teszik-e, hogy ugyanabban az ügyben büntetőeljárás lefolytatása céljából újabb elfogatóparancsot bocsássanak ki olyan személlyel szemben, akinek az Európai Unió valamely tagállama általi átadását a megállapodásnak – az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkével és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikkével összefüggésben értelmezett – 1. cikkének (3) bekezdése alapján megtagadták?

Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló megállapodás 1. cikkének (3) bekezdésében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdésében és 67. cikkének (1) bekezdésében, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkében és 45. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezések lehetővé teszik-e, hogy az a tagállam, amelyhez elfogatóparancsot nyújtottak be, abban az ügyben, amelyben egy másik tagállam megtagadta ugyanazon személy, ugyanazon tényállás miatti büntetőeljárás lefolytatása céljából történő átadását, ismételten határozatot hozzon azt követően, hogy a keresett személy élt a szabad mozgáshoz való jogával, és abból az államból, amelyben az átadást megtagadták, abba az államba költözött, amelyhez az újabb elfogatóparancsot benyújtották?

____________