Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 2.2.2022 – Scania ym. v. komissio

(asia T-799/17)1

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kuorma-autonvalmistajien markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka koskevat kuorma-autojen myyntihintaa, päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja näihin tekniikkoihin liittyvien kustannusten siirtämistä asiakkaille – Ajallisesti porrastettu sekamuotoinen menettely – Syyttömyysolettama – Puolueettomuusperiaate – Perusoikeuskirja – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkuva rikkominen – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Rikkomisen maantieteellinen laajuus – Sakko – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Täysi harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Scania AB (Södertälje, Ruotsi), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Koblenz, Saksa) (edustajat: asianajajat D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner ja N. De Backer)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Farley ja L. Wildpanner)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustua vaatimus, jonka mukaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA) 53 artiklan mukaisesta menettelystä 27.9.2017 annettu komission päätös C(2017) 6467 final (asia AT.39824 – Kuorma-autot) on kumottava tai toissijaisesti kantajille mainitulla päätöksellä määrättyjen sakkojen määrää on alennettava.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Scania AB, Scania CV AB ja Scania Deutschland GmbH vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL 2018 C 42, 5.2.2018.