Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Settembru 2011 – Van Rum vs Il-Parlament

(Kawża F-138/07) 1

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-president tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 92, 12.04.2008, p. 48.