Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 16. septembra 2011 – Van Arum/Parlament

(vec F-138/07)1

Jazyk konania: holandčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2008, s. 48.