Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА


16 септември 2011 година


Дело F‑138/07


Rinse van Arum

срещу

Европейски парламент

„Заличаване“

Предмет:      С писмо, постъпило в секретариата на Съда на публичната служба на 20 юли 2011 г., г‑н Van Arum уведомява Съда на публичната служба, че предвид определението, постановено от Общия съд на Европейския съюз на 28 юни 2011 г. по дело T‑454/09 P, Van Arum/Парламент, оттегля настоящата жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ.

Решение:      Заличава дело F‑138/07, Van Arum/Парламент, от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените от тях съдебни разноски.