Language of document : ECLI:EU:F:2011:142

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

16. september 2011

Sag F-138/07

Rinse van Arum

mod

Europa-Parlamentet

»Slettelse«

Angående:      Ved skrivelse indgået til Personalerettens Justitskontor den 20. juli 2011 meddelte Rinse van Arum Personaleretten, at han, henset til kendelsen afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 28. juni 2011 i sag T-454/09 P, van Arup mod Parlamentet, hævede denne sag anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA.

Udfald:      Sag F-138/07, van Arum mod Parlamentet, slettes af Personalerettens register. Hver part bærer sine egne omkostninger.