Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 26.6.2008 - Nijs v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-136/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kannetta edeltävän hallinnon sisäisen valituksen puuttuminen - Kanteen nostamisen määräaika - Viivästyminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajaja F. Rollinger, sittemmin asianajajat F. Rollinger ja A. Hertzog)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin (asiamiehet: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä nimittävän viranomaisen 5.9.2007 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka koskee kurinpitomenettelyn seurauksena kantajan palkkaluokan alentamista palkkaluokkaan AD 9 palkkatasolle 5, ja toisaalta niiden päätösten kumoaminen, jolla hänet on pidätetty virantoimituksesta, jolla on käynnistetty hallinnollinen tutkinta häntä vastaan ja jolla häntä ei ole ylennetty palkkaluokkaan AD 11 vuonna 2007 - Henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Nijs velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 79, 29.3.2008, s. 37.