Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 26 iunie 2008 - Nijs/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

(Cauza F-136/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Plângere prealabilă - Lipsă - Termen de introducere a acțiunii - Introducere tardivă - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (reprezentanți: inițial F. Rollinger, ulterior F. Rollinger și A. Hertzog, avocaţi)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităților Europene (reprezentanți: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Corstens, agenți)

Obiectul

Anularea, pe de o parte, a Deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 5 septembrie 2007, de retrogradare a reclamantului în gradul AD 9 a cincea treaptă, ca urmare a unei proceduri disciplinare, iar pe de altă parte, a deciziilor de suspendare a sa din funcțiile deținute, de inițiere a unei anchete administrative împotriva sa și de nepromovare a sa în gradul AD 11 în anul 2007 - Cerere de reparare a prejudiciului moral și material

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă pe domnul Nijs la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 79, 29.3.2008, p. 37.