Language of document : ECLI:EU:F:2008:44

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER
VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

21 april 2008 (*)

„Schorsing van de behandeling”

In zaak F‑138/07,

betreffende een beroep krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA,

Rinse van Arum, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wonende te Winksele (België), vertegenwoordigd door W. van den Muijsenbergh, advocaat,

verzoeker,

tegen

Europees Parlement, vertegenwoordigd door J. F. de Wachter, C. Burgos en K. Zejdova, als gemachtigden,

verweerder,

geeft

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN
HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

de navolgende

Beschikking

1        Bij verzoekschrift, per telefax ter griffie van het Gerecht ingekomen op 6 december 2007 (en waarvan het origineel is neergelegd op 15 december daaraanvolgend), betwist verzoeker het besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag van het Europees Parlement om hem voor het jaar 2005 slechts één bevorderingspunt toe te kennen.

2        Bij brief, ter griffie van het Gerecht ingekomen op 14 maart 2008, heeft verweerder verzocht om schorsing van de behandeling van de zaak tot de beslissing van het Gerecht in zaak F‑139/07, Van Arum/Parlement.

3        Bij brief, per telefax ter griffie van het Gerecht ingekomen op 3 april 2008 (en waarvan het origineel is neergelegd op 7 april daaraanvolgend), heeft verzoeker ingestemd met de schorsing van de behandeling van de zaak tot de beslissing van het Gerecht in zaak F‑139/07, Van Arum/Parlement.

4        Aangezien de verzoeken overeenkomstig artikel 71, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering zijn ingediend, dient de behandeling van de onderhavige zaak te worden geschorst tot de eindbeslissing van het Gerecht in zaak F‑139/07.

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN
HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

beschikt:

1)      De behandeling van zaak F‑138/07, Van Arum/Parlement, wordt geschorst tot de eindbeslissing van het Gerecht in zaak F‑139/07, Van Arum/Parlement.

2)      De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Luxemburg, 21 april 2008.

De griffier

 

      De president van de Tweede kamer

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Procestaal: Nederlands.