Language of document :

Žaloba podaná dne 4. prosince 2007 - Sergio a další v. Komise

(Věc F-137/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giovanni Sergio (Brusel, Belgie) a další (zástupce: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení "Protokolu o dohodě mezi odborovými a profesními organizacemi (OSP) a generálním ředitelstvím pro personál a administrativu (GŘ ADMIN)", jakož i zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), který byl potvrzen protokolem ze dne 19. prosince 2006, a zrušení rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2006 - Návrh na náhradu škody ve formě jednoho symbolického eura.

Návrhové žádání žalobce

zrušit "Protokol o dohodě mezi odborovými a profesními organizacemi (OSP) a generálním ředitelstvím pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) o přidělení zdrojů pro účely zastupování personálu v roce 2006" předaný sekretáři Alliance a předsedům Union Syndicale Fédérale (USF) a Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) úředním oznámením generálního ředitele pro personál a administrativu ze dne 19. prosince 2006;

zrušit individuální rozhodnutí, jimiž byli zástupci Alliance a FFPE na základě tohoto protokolu nebo výpočtu reprezentativnosti OSP ze dne 26. května 2006 provedeném na základě výsledků voleb místní sekce v Bruselu konaných v květnu 2006 a potvrzených protokolem ze dne 19. prosince 2006 zproštěni služební povinnosti;

zrušit rozhodnutí ředitele pro personál a administrativu ze dne 14. listopadu 2006, kterým se ruší dočasné přidělení na poloviční úvazek pana Marquez-Garcii a kterým se zařazuje zpět do služby na plný úvazek;

uložit Komisi povinnost zaplatit každému žalobci jedno symbolické euro jako náhradu za morální a politickou újmu, kterou utrpěli coby zástupci Union Syndicale, a morální újmu a újmu na kariéře, kterou utrpěli coby úředníci nebo zaměstnanci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________