Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 4ης Δεκεμβρίου 2007 - Giovanni Sergio κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(Υπόθεση F-137/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Giovanni Sergio (Βρυξέλλες, Βέλγιο), κ.λπ. (Εκπρόσωπος: M. Lucas, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση του "Πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων (ΣΕΠ) και της Γενικής Διευθύνσεως Προσωπικού και Διοίκησης", καθώς και των αποφάσεων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) που επιβεβαιώθηκαν με το πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 2006 και της αποφάσεως της 14ης Νοεμβρίου 2006 - Αίτημα συμβολικής αποζημιώσεως ύψους ενός ευρώ.

Αιτήματα των προσφευγόντων-εναγόντων

Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το "Πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των συνδικαλιστικών και επαγγελματικών οργανώσεων (ΣΕΠ) και της Γενικής Διευθύνσεως Προσωπικού και Διοίκησης περί διαθέσεως πόρων για την εκπροσώπηση του προσωπικού κατά το έτος 2006", το οποίο κοινοποιήθηκε στον Γραμματέα της Alliance και στους Προέδρους της Union Syndicale Fédérale (USF) και της Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) με το από 19 Δεκεμβρίου 2006 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης·

να ακυρώσει τις ατομικές αποφάσεις απαλλαγής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα που εκδόθηκαν υπέρ των εκπροσώπων της "Alliance" και/ή της "FFPE" βάσει του πρωτοκόλλου ή του υπολογισμού της 26ης Μαΐου 2006 του ποσοστού αντιπροσωπευτικότητας των ΣΕΠ βάσει των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2006 στο τμήμα Βρυξελλών, αποφάσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με το πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 2006·

να ακυρώσει την από 14 Νοεμβρίου 2006 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Διοίκησης με την οποία διακόπτεται η απόσπαση του R. Marquez-Garcia κατά το ήμισι του ωραρίου εργασίας και με την οποία ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του με πλήρες ωράριο·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει σε έκαστο των προσφευγόντων-εναγόντων συμβολική αποζημίωση ενός ευρώ για την ηθική βλάβη και την πολιτική ζημία που υπέστησαν ως εκπρόσωποι της Union Syndicale, καθώς και για την ηθική βλάβη και τη ζημία ως προς τη σταδιοδρομία τους που υπέστησαν ως υπάλληλοι ή μέλη του λοιπού προσωπικού·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________