Language of document : ECLI:EU:F:2010:3

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

19 januari 2010 (*)

„Schorsing”

In zaak F‑138/07,

betreffende een beroep krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA,

Rinse van Arum, ambtenaar van het Europese Parlement, wonende te Winksele (België), vertegenwoordigd door W. van den Muijsenbergh, advocaat,

verzoeker,

tegen

Europees Parlement, vertegenwoordigd door J. F. de Wachter, C. Burgos en K. Zejdová als gemachtigden,

verweerder,

geeft

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

de navolgende

Beschikking

1        Bij brieven van 16 september 2009 heeft het Gerecht partijen verzocht hun opmerkingen te maken over de eventuele gevolgen van het arrest van het Gerecht van 10 september 2009, Van Arum/Parlement (F‑139/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), wat betreft het vervolg van de procedure in de onderhavige zaak.

2        Bij per telefaxbericht op 20 oktober 2009 ter griffie van het Gerecht binnengekomen brief (het origineel is op 22 oktober daaraanvolgend neergelegd) heeft verzoeker het Gerecht laten weten dat hij heeft besloten hogere voorziening in te stellen tegen bovenbedoeld arrest en heeft hij verzocht de behandeling van de onderhavige zaak te schorsen in afwachting van de uitspraak op de hogere voorziening. De hogere voorziening is op 9 november 2009 ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen en is ingeschreven onder nummer T-454/09 P.

3        Bij op 17 november 2009 ter griffie van het Gerecht binnengekomen brief heeft verweerder verklaard geen bezwaar te hebben tegen de door verzoeker verlangde schorsing.

4        Bijgevolg moet de procedure in de onderhavige zaak overeenkomstig artikel 71, lid 1, sub d, van het Reglement voor de procesvoering worden geschorst tot de einduitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-454/09 P, Van Arum/Parlement.

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

beschikt:

1)      De procedure in zaak F-138/07, Van Arum/Parlement, wordt geschorst tot de einduitspraak van het Gerecht van de Europese Unie in zaak T‑454/09 P, Van Arum/Parlement.

2)      De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

Luxemburg, 19 januari 2010.

De griffier

 

       De president van de Tweede kamer

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Procestaal: Nederlands.