Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 - Sergio a další v. Komise

(Věc F-137/07)1

"Veřejná služba - Práva a povinnosti - Právo odborově se organizovat - Protokol o dohodě Evropská komise-odborové a profesní organizace - Individuální rozhodnutí o dočasném přidělení/zproštění služební povinnosti na základě protokolu - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Aktivní legitimace -Úředník jednající vlastním jménem, a nikoli jménem odborové organizace - Nepřípustnost - Oznámení o zamítnutí stížnosti adresované právnímu zástupci žalobců - Počátek běhu lhůty k podání žaloby"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Giovanni Sergio (Brusel, Belgie) a další (zástupce: M. Lucas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení "Protokolu o dohodě mezi odborovými a profesními organizacemi (OSP) a generálním ředitelstvím pro personál a administrativu (GŘ ADMIN)", jakož i zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), která byla potvrzena protokolem ze dne 19. prosince 2006, a zrušení rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2006, a jednak návrh na náhradu škody ve formě jednoho symbolického eura

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Sergiovi, P. Blanchardovi, R. Marquez-Garciovi, D. Scheuerovi a R. Wurzlerovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 79, 29.3.2008, s. 37.