Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2009. május 6-i ítélete - Sergio és társai kontra Bizottság

(F-137/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Jogok és kötelezettségek - Szervezkedési jog - A Bizottság, valamint a szakszervezetek és szakmai szervezetek közötti egyetértési megállapodás - A kirendelésről/munkavégzési kötelezettség alóli felmentésről szóló, megállapodáson alapuló egyedi határozatok - Sérelmet okozó aktus - Kereshetőségi jog - Saját nevében, nem pedig valamely szakszervezet nevében eljáró tisztviselő - Elfogadhatatlanság - A panasz elutasításának a felperesek ügyvédjével történő közlése - A keresetindítási határidő kezdő napja)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Giovanni Sergio (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: M. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a "Szakszervezetek és szakmai szervezetek (OSP) és a Személyügyi és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) között létrejött egyetértési megállapodás", valamint a kinevezésre jogosult hatóság 2006. december 19-i jegyzőkönyvvel és a 2006. november 14-i határozattal megerősített határozatainak megsemmisítése, másrészt pedig egy euró jelképes összegű kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék Giovanni Sergiót, Pierre Blanchard-t, Rafael Marquez-Garciát, Dieter Scheuert és Robert Wurzlert kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 79., 2008.3.29., 37. o.