Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 6 mai 2009 - Sergio și alţii/Comisia

(Cauza F-137/07)1

(Funcţie publică - Drepturi și obligaţi - Libertate sindicală - Memorandum de înţelegere Comisie - organizaţii sindicale și profesionale - Decizii individuale de detașare/scutire de serviciu întemeiate pe un protocol - Act care lezează - Calitate procesuală activă - Funcţionar care acţionează în nume propriu, iar nu în numele unei organizaţii sindicale - Inadmisibilitate - Notificare a respingerii reclamaţiei către avocatul reclamanţilor - Moment de la care începe să curgă termenul de recurs)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Giovanni Sergio (Bruxelles, Belgique) și alţii (reprezentant: M. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: domnul J. Currall și doamna B. Eggers, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea "Memorandumului de înţelegere între Organizaţiile Sindicale și Profesionale (OSP) și Direcţia generală Personal și Administraţie (DG ADMIN)", precum și a deciziilor Autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) confirmate prin memorandumul din 19 decembrie 2006 și a deciziei din 14 noiembrie 2006 și, pe de altă parte, cerere de daune interese cu valoare simbolică de un euro

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îi obligă pe domnii Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer și Wurzler la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 79, 29.3.2008, p. 37.