Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 6. maja 2009 - Sergio in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-137/07)1

(Javni uslužbenci - Pravice in obveznosti - Sindikalna svoboda - Protokol k sporazumu med Komisijo in sindikalnimi in strokovnimi organizacijami - Posamične odločbe na podlagi protokola o napotitvi/oprostitvi opravljanja nalog - Akt, ki vsebuje očitke - Procesno upravičenje - Uradnik, ki ukrepa v svojem imenu in ne v imenu sindikalne organizacije - Nedopustnost - Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe odvetniku tožečih strank - Začetek teka roka za vložitev tožbe)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Giovanni Sergio (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: M. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti "Protokola k sporazumu med sindikalnimi in strokovnimi organizacijami (SSO) in generalnim direktoratom za kadrovske in upravne zadeve (DG ADMIN)", kot tudi odločb Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), ki so bile potrjene s protokolom z dne 19. decembra 2006, in odločbe z dne 14. novembra 2006 - Odškodninski zahtevek v višini simboličnega eura

Izrek sodbe

1.    Tožba se zavrže.

2.    Sergiu, Blanchardu, Marquez-Garcii, Scheuerju in Wurzlerju se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 79, 29.3.2008, str. 37.