Language of document :

2008 m. rugsėjo 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Smadja prieš Komisiją

(Byla F-135/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įdarbinimas - Paskyrimas - Pakopos suteikimas - Ieškovės paskyrimas iš naujo į tą patį postą po to, kai Pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo panaikintas pirmasis jos paskyrimas - Proporcingumo principas - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas − Rūpestingumo pareiga)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Daniele Smadja (N. Delis, Indija), atstovaujama advokato É. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin ir K. Herrmann

Dalykas

Komisijos sprendimo, kuriuo ieškovė, buvusi A*15 lygio 4 pakopos pareigūnė, paskiriama į pareigas panaikinimas tiek, kiek ji, iš naujo paskirta į RELEX.B direktorato direktoriaus pareigas, priskiriama A*15 lygio 1 pakopai, panaikinus jos pirmą paskyrimą į pareigas ir prašymas atlyginti moralinę ir materialinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2006 m. gruodžio 21 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą, kuriuo D. Smadja priskiriama A*15 lygio 1 pakopai pridedant tarnybos stažą pakopoje 2005 m. lapkričio 1 d.

Europos Bendrijų Komisija padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 37, 2008 2 9, p. 35.