Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) la 26 martie 2013 - Nickel & Goeldner Spedition GmbH/BUAB "Kintra"

(Cauza C-157/13)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Pârâtă: BUAB "Kintra"

Întrebările preliminare

În cazul în care o acţiune este formulată de administratorul judiciar al unei întreprinderi aflate în faliment care acţionează în interesul tuturor creditorilor întreprinderii şi care urmăreşte să reabiliteze situaţia financiară a acesteia şi să crească volumul activelor întreprinderii aflate în faliment astfel încât să poată fi satisfăcute creanţele cât mai multor creditori - trebuie subliniat că aceleaşi efecte sunt urmărite, de exemplu, şi prin acţiunile revocatorii (acţiuni pauliene) ale administratorului judiciar, despre care s-a admis că se află în strânsă legătură cu procedura de insolvenţă - şi dat fiind faptul că, în speţă, plata sumei datorate este solicitată în temeiul Convenţiei CMR şi al Codului civil lituanian (dispoziţii de drept comun în materie civilă) pentru transportul internaţional de mărfuri efectuat, trebuie să se considere că această acţiune se află în strânsă legătură (legătură directă) cu procedura de insolvenţă a reclamantei, că instanța competentă să soluţioneze această acţiune trebuie să fie stabilită în conformitate cu Regulamentul nr. 1346/20002 şi că face parte dintre excepţiile de la aplicarea Regulamentului nr. 44/2001?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas solicită Curţii să stabilească dacă, atunci când obligaţia în cauză (obligaţia pârâtei, care decurge din executarea necorespunzătoare a obligaţiilor sale contractuale, de a plăti suma datorată şi dobânzile moratorii către reclamanta aflată în insolvenţă pentru transportul internaţional de mărfuri efectuat de reclamantă) a apărut înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă a reclamantei, trebuie invocat articolul 44 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul nr. 1346/2000 şi, astfel, acest regulament [OR 10] devine inaplicabil întrucât competenţa de soluţionare a litigiului este stabilită în conformitate cu articolul 31 din Convenţia CMR, o dispoziţie dintr-o convenţie specială.

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare şi în cazul în care litigiul în discuţie intră în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 44/2001, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas solicită Curţii să stabilească în prezenta cauză dacă, în măsura în care articolul 31 alineatul (1) din Convenţia CMR şi articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 nu intră în conflict, ar trebui să se considere că, atunci când raporturile în discuţie sunt plasate în domeniul de aplicare al Convenţiei CMR (convenţia specială), se aplică normele juridice prevăzute la articolul 31 din Convenţia CMR pentru a stabili care sunt instanţele statutului care au competenţa de a soluţiona litigiul, în condiţiile în care normele juridice de la articolul 31 alineatul (1) din Convenţia CMR nu aduc atingere obiectivelor fundamentale ale Regulamentului nr. 44/2001, nu conduc la rezultate care sunt mai puţin favorabile pentru realizarea unei bune funcţionări a pieţei interne şi sunt suficient de clare şi de precise.

____________

1 - Regulamentul nr. 1346/2000 (CEE) al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă (JO L 160, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 01, p. 143).

2 - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).