Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 4. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litva) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH protiv „Kintra“ UAB

(Predmet C-157/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Uredba (EZ) br. 1346/2000 – Članak 3. stavak 1. – Pojam 'tužba koja izravno proizlazi iz stečajnog postupka i koja je s njim tijesno povezana' – Uredba (EZ) br. 44/2001– Članak 1. stavak 2. točka (b) – Pojam 'stečaj' – Tužba stečajnog upravitelja radi isplate potraživanja – Potraživanje nastalo na temelju usluga međunarodnog prijevoza robe – Odnos između Uredbe br. 1346/2000 i br. 44/2001 i Konvencije o ugovoru o međunarodnom prometu cestom (CRM))

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Tuženik: „Kintra“ UAB

Izreka

Članak 1. stavak 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima treba tumačiti na način da tužba radi isplate potraživanja nastalog pružanjem usluga prijevoza koju podnese stečajni upravitelj poduzetnika u stečaju, imenovan u okviru stečajnog postupka pokrenutog u jednoj državi članici, protiv korisnika tih usluga, koji ima sjedište u drugoj državi članici, ulazi u područje „građanske i trgovačke stvari“ u smislu te odredbe.

Članak 71. Uredbe br. 44/2001 treba tumačiti na način da, u slučaju da spor ulazi u područje primjene i spomenute uredbe i Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom, potpisane u Ženevi 19. svibnja 1956., kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom potpisanim u Ženevi 5. srpnja 1978., država članica može, u skladu s člankom 71. stavkom 1. navedene uredbe, primijeniti pravila o sudskoj nadležnosti predviđena člankom 31. stavkom 1. navedene konvencije.

____________

1 SL C 156, 1.6.2013.