Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2014. szeptember 4-i ítélete (a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [Litvánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH kontra "Kintra" UAB

(C-157/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – 1346/2000/EK rendelet – A 3. cikk (1) bekezdése – A „fizetésképtelenségi eljárással összefüggő és ahhoz szorosan kapcsolódó kereset” fogalma – 44/2001/EK rendelet – Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja – A „csődeljárás” fogalma – A felszámoló által indított, követelés kifizetése iránti kereset – Nemzetközi árufuvarozásból származó követelés – A 1346/2000 és a 44/2001 rendelet, valamint a Nemzetközi Közúti Árufuvarozásról szóló egyezmény (CMR) közötti kapcsolatok)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Alperes: „Kintra” UAB

Rendelkező rész

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy egy csődeljárás alatt álló vállalkozásnak az egyik tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárás keretében kijelölt felszámolója által, fuvarozási szolgáltatások nyújtásán alapuló követelés kifizetése iránt, e szolgáltatások másik tagállamban letelepedett kedvezményezettje ellen indított kereset az e rendelkezés értelmében vett „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalmába tartozik.

A 44/2001 rendelet 71. cikkét úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha a jogvita mind ezen rendelet, mind pedig a 1978. július 5-én Genfben aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, 1956. május 19-én Genfben aláírt egyezmény hatálya alá tartozik, a tagállam az említett rendelet 71. cikkének (1) bekezdése alapján alkalmazhatja az ezen egyezmény 31. cikkének (1) bekezdésében előírt joghatósági szabályokat.

____________

1 HL C 156., 2013.6.1.