Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 4. septembra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litva) – Nickel & Goeldner Spedition GmbH proti „Kintra“ UAB

(Zadeva C-157/13)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Člen 3(1) – Pojem ,tožba, ki neposredno izhaja iz postopka insolventnosti in ki je z njim tesno povezana‘ – Uredba (ES) št. 44/2001 – Člen 1(2)(b) – Pojem ,stečaj‘ – Tožba za plačilo terjatve, ki jo je vložil stečajni upravitelj – Terjatev iz naslova mednarodnega prevoza blaga – Razmerja med uredbama št. 1346/2000 in št. 44/2001 ter Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CRM))

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Tožena stranka: „Kintra“ UAB

Izrek

1.    Člen 1(1) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da tožba za poplačilo terjatve, nastale na podlagi dobave prevoznih storitev, ki jo je vložil stečajni upravitelj družbe v stečaju, določen v okviru postopka zaradi insolventnosti, uvedenega v drugi državi članici, in ki je uperjena proti prejemniku teh storitev s sedežem v drugi državi članici, spada pod pojem „civilne in gospodarske zadeve“ v smislu te določbe.

2.    Člen 71 Uredbe št. 44/2001 je treba razlagati tako, da če spor spada na področje uporabe tako te uredbe kot Konvencije o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga, podpisane v Ženevi 19. maja 1956, kakor je bila spremenjena s protokolom, podpisanim v Ženevi 5. julija 1978, lahko država članica v skladu s členom 71(1) navedene uredbe uporabi pravila glede pristojnosti iz člena 31(1) te konvencije.

____________

1 UL C 156, 1.6.2013.