Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 6. oktobra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irska) – Irska) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Zadeva C-362/14)1

(Predhodno odločanje – Osebni podatki – Varstvo posameznikov pri obdelavi teh podatkov – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Členi 7, 8 in 47 – Direktiva 95/46/ES – Člena 25 in 28 – Prenos osebnih podatkov v tretje države – Odločba 2000/520/ES – Prenos osebnih podatkov v Združene države – Neustrezna raven varstva – Veljavnost – Pritožba posameznika, čigar podatki so bili preneseni iz Evropske unije v Združene države – Pristojnosti nacionalnih nadzornih organov)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Maximillian Schrems

Tožena stranka: Data Protection Commissioner

Izrek

Člen 25(6) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003, je treba ob upoštevanju členov 7, 8 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da odločba, sprejeta na podlagi te določbe, kot je Odločba Komisije 2000/520/ES z dne 26. julija 2000 po Direktivi 95/46 o primernosti zaščite, ki jo zagotavljajo načela zasebnosti varnega pristana in s tem povezana najpogosteje zastavljena vprašanja, ki jih je izdalo Ministrstvo za trgovino ZDA, v kateri Evropska komisija ugotavlja, da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva, ne preprečuje, da nadzorni organ države članice v smislu člena 28 navedene direktive, kakor je bila spremenjena, preuči zahtevo posameznika v zvezi z varstvom njegovih pravic in svoboščin glede obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in ki so bili iz države članice preneseni v to tretjo državo, kadar ta posameznik zatrjuje, da veljavno pravo in praksa v tej državi ne zagotavljata ustrezne ravni varstva.Odločba 2000/520 je neveljavna.

____________

1 UL C 351, 6.10.2014.