Language of document :

Appel iværksat den 15. december 2021 af Wolfgang Kappes til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tiende Afdeling) den 13. oktober 2021 i sag T-429/20, Sedus Stoll AG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(Sag C-784/21 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Wolfgang Kappes (ved Rechtsanwälte B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer og N. Gottschalk)

De andre parter i appelsagen: Sedus Stoll AG og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 5. april 2022 besluttet, at appellen ikke admitteres, og at Wolfgang Kappes bærer sine egne omkostninger.

____________