Language of document :

Valitus, jonka Wolfgang Kappes on tehnyt 15.12.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-429/20, Sedus Stoll AG v. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, 13.10.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-784/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Wolfgang Kappes (edustajat: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer ja N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Sedus Stoll AG ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 5.4.2022 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan

____________