Language of document :

Appell ippreżentat fil-15 ta’ Diċembru 2021 minn Wolfgang Kappes mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (l-Għaxar Awla) fit-13 ta’ Ottubru 2021 fil-Kawża T-429/20, Sedus Stoll AG vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-784/21 P)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellant: Wolfgang Kappes (rappreżentanti: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, avukati)

Partijiet oħra fil-proċedura: Sedus Stoll AG, L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet, permezz ta’ digriet tal-5 ta’ April 2022, li l-appell ma għandux jiġi ammess u li l-appellant għandu jiġi kkundannat għall-ispejjeż.

____________