Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 5. dubna 2022 –
Kappes v. Sedus Stoll a EUIPO

(věc C-784/21 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh neprokazující významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz bod 14)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální náležitosti – Dosah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 15–17)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Rozpor s judikaturou Soudního dvora – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 1 a článek 170b)

(viz body 18 a 19)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je nepřijatelný.

2)

Wolfgang Kappes ponese vlastní náklady řízení.