Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 2022 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismo (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nutartis
Kappes /  Sedus Stoll ir EUIPO

(Byla C784/21 P)

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Apeliacinių skundų priėmimas – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170b straipsnis – Prašymas, neįrodantis, kad keliamas klausimas yra svarbus Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai – Apeliacinio skundo nepriėmimas“

1.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Įrodinėjimo pareiga

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnis)

(žr. 14 punktą)

2.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Prašymas priimti apeliacinį skundą – Formos reikalavimai – Apimtis

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnis)

(žr. 15–17 punktus)

3.      Apeliacinis skundas – Išankstinio priėmimo tvarka – Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai svarbus klausimas – Nesuderinamumas su Teisingumo Teismo jurisprudencija – Prašymas dėl priėmimo, kuriame neįrodyta klausimo svarba – Nepriėmimas

(Teisingumo Teismo statuto 58a straipsnis; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 170a straipsnio 1 dalis ir 170b straipsnis)

(žr. 18 ir 19 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriimti apeliacinio skundo.

2.

Wolfgang Kappes padengia savo bylinėjimosi išlaidas.