Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 Tiesas (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) 2022. gada 5. aprīļa rīkojums –
Kappes/Sedus Stoll un EUIPO

(lieta C784/21 P)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Apelācijas sūdzību pieļaujamība – Tiesas Reglamenta 170.b pants – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma nozīmīgumu Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai – Apelācijas sūdzības nepieļaujamība

1.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Pierādīšanas pienākums

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b pants)

(skat. 14. punktu)

2.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Pieteikums par apelācijas sūdzības atzīšanu par pieļaujamu – Formas prasības – Apjoms

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b pants)

(skat. 15.–17. punktu)

3.      Apelācija – Iepriekšējas pieļaujamības atzīšanas sistēma – Savienības tiesību vienotībai, konsekvencei vai attīstībai svarīgs jautājums – Nesaderība ar Tiesas judikatūru – Pieteikums, kas nepierāda jautājuma svarīgumu – Nepieļaujamība

(Tiesas statūtu 58.a pants; Tiesas Reglamenta 170.a panta 1. punkts un 170.b pants)

(skat. 18., 19. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzība nav pieļaujama.

2)

Wolfgang Kappes sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.