Language of document :

Žaloba podaná dne 29. listopadu 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-127/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise nezapsat žalobce na seznam úspěšných uchazečů v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 3. února 2011 o nezapsání žalobce na seznam úspěšných uchazečů v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10;

zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 4. dubna 2011, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne ze dne 3. února 2011 o nezapsání žalobce na seznam úspěšných uchazečů v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/177/10;

zrušit rozhodnutí EPSO ze dne 29. srpna 2011, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.