Language of document :

Žaloba podaná 29. novembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-127/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Nelissen Grade a G. Leblanc, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie nezapísať žalobcu do rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/177/10

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie z 3. februára 2011 nezapísať žalobcu do rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/177/10,

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie zo 4. apríla 2011 potvrdzujúce svoje rozhodnutie z 3. februára 2011 nezapísať žalobcu do rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/177/10,

zrušiť rozhodnutie EPSO z 29. augusta 2011 zamietajúce sťažnosť podanú žalobcom na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.