Language of document :

2011. december 2-án benyújtott kereset – ZZ kontra EBB

(F-128/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: EBB

A jogvita tárgya és leírása

Elsősorban az EBB – felperes 2010-ben nyújtott szolgálatainak értékelésével összefüggésben lefolytatott igazgatási eljárásra vonatkozó – elektronikus leveleinek és határozatainak megsemmisítése. Másodsorban, azon határozat megsemmisítése, amelyben az EBB elnöke megtagadta a személyzeti szabályzat 41. cikke szerinti békéltetési eljárás megindítását. Harmadsorban, a felperesre vonatkozó, 2010. évi értékelő jelentés abban a részében történő megsemmisítése, amelyben nem biztosít „exceptional performance” (rendkívüli teljesítmény), illetve „very good performance” (nagyon jó teljesítmény) minősítést, és nem javasolja D. besorolási osztályba történő előléptetését. Végső soron pedig az EBB kötelezése a felperes által állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a fellebbviteli bizottság „titkárságának” azon 2011. július 4-i elektronikus levelét, amelyben – a személyzeti szabályzat 22. cikke és a 2010. március 25-i „Note to StaffHR/P&O/2011-079/Ks” dokumentum alapján – közölte a felperessel, hogy a 2010. évi értékelő jelentéssel szemben benyújtott fellebbezés másolatát soha nem fogják továbbítani a bizottság részére; semmisítse meg azt a 2011. augusztus 12-i elektronikus levelet, amelyben ugyanez a „titkárság” arról tájékoztatta a felperest, hogy a fellebbviteli bizottság mindössze a fellebbezés elfogadhatóságára és a 2011. szeptember 27-i határozatra vonatkozóan szándékozik meghallgatni a feleket, amely határozatban a „bizottság” tudomásul vette a felperes elállását;

semmisítse meg a 2011. március 25-i „Note to Staff HR/P&O/2011-079/Ks” sz. dokumentumot és a 2011. szeptember 6-i CD/Pres/2011-35. sz. feljegyzést, amelyben az EBB elnöke azzal az indokkal tagadta meg a személyzeti szabályzat 41. cikke szerinti békéltetési eljárásnak – a felperes által a 2011. augusztus 2-i levelében és 2011. szeptember 2-i elektronikus levelében kért – megindítását, hogy azt az említett „Note to Staff” el fogja törölni;

semmisítse meg a személyzeti igazgatóság által a 2010. december 20-i 698 RH/P&O/2010-0265. sz. dokumentumban megállapított iránymutatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó „Guidelines to the 2010 annual staff appraisal exercise” (a személyzet 2010. évi értékelési időszakára vonatkozó iránymutatások) című dokumentumot, többek között annak azt a részét (12.1. pont), amelyben előírja, hogy a végső döntést összefoglalás formájában kell közölni, de amely nem határozza meg az értékelő által a tekintetben betartandó szempontokat, hogy valamely teljesítményt a következők valamelyikének lehessen tekinteni: „exceptionnelle dépassant les attentes” (az elvárásokon felüli, kivételes); illetve „très bonne” (nagyon jó); illetve „répondant à toutes les attentes” (az elvárásoknak megfelelő); de azt sem, amikor a teljesítmény „répondant à la plupart des attentes avec toutefois des domaines nécessitant des améliorations” (jórészt megfelel az elvárásoknak, azonban bizonyos területeken még javulás szükséges), illetve „ne répondant pas aux attentes” (nem felel meg az elvárásoknak).

semmisítse meg a 2010. évi értékelő jelentést teljes egészében, azaz annak mind az értékelésre vonatkozó részét és azon részét, amelyben nem biztosít a felperes részére „exceptional performance” (rendkívüli teljesítmény), illetve „very good performance” (nagyon jó teljesítmény) minősítést, és nem javasolja D. besorolási osztályba történő előléptetését, mind pedig azon részét, amelyben meghatározza a 2011-ben elérendő célkitűzéseket;

semmisítsen meg minden ehhez kapcsolódó, ebből következő, illetve feltételezett intézkedést, köztük mindenesetre a személyzeti igazgatóság általi, a „2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” (a személyzet 2010. évi értékelési időszaka, az előléptetett tisztviselők listája) című dokumentum alapján 2011. áprilisban végrehajtott előléptetéseket, mivel – a felettesei által kifejtett és a mai napon megtámadott értékelés tükrében – az EBB nem vette figyelembe a felperest a „Promotions from Function E to D” (E besorolási osztályból D-be történő előléptetések) című fejezetben;

az alperest kötelezze a vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.