Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. septembra spriedums – De Brito Sequeira Carvalho/Komisija

(lieta F-126/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārie pasākumi – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Rājiens – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. pants – Civildienesta noteikumu 22.a pants

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José António de Brito Sequeira Carvalho (Brisele, Beļģija) (pārstāvis M. Boury, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Baquero Cruz un D. Martin)PriekšmetsPrasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ciktāl ar to prasītājam piemēro disciplinārsodu rājiena formāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt ;J. A. de Brito Sequeira Carvalho sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.