Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 5. září 2012 - Farage v. Parlament a Buzek

(Věc T-564/11)

"Institucionální právo - Rozhodnutí předsedy Parlamentu, jímž evropskému poslanci ukládá sankci spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů - Rozhodnutí výboru pro právní záležitosti Parlamentu, kterým se za nepřípustnou prohlašuje žádost poslance o ochranu parlamentní imunity - Zjevná nepříslušnost Tribunálu - Zjevná nepřípustnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Nigel Paul Farage (Brusel, Belgie) (zástupce: P. Bennett, solicitor)

Žalovaní: Evropský parlament (zástupci: N. Lorenz a D. Moore, zmocněnci) a Jerzy Buzek (Brusel, Belgie)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí předsedy Evropského parlamentu ze dne 2. března 2010, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající ve ztrátě nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů, dále pak návrh na zrušení rozhodnutí kanceláře Parlamentu ze dne 24. března 2010, kterým se potvrzuje výše uvedené rozhodnutí předsedy Parlamentu, zatřetí, návrh na zrušení rozhodnutí výboru pro právní záležitosti Parlamentu, kterým se za nepřípustnou prohlašuje žádost žalobce o ochranu své imunity, a konečně pak návrh na zrušení blíže neurčeného rozhodnutí Parlamentu.

Výrok

Žaloba se odmítá.

Nigel Paul Farage ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

____________

1 - Úř. věst. C 25, 28.1.2012.