Language of document :

Vispārējās tiesas 2012. gada 5. septembra rīkojums - Farage/Parlaments un Buzek

(lieta T-564/11) 

Institucionālās tiesības - Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, ar kuru Eiropas Parlamenta deputātam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu uz desmit dienām - Eiropas Parlamenta Juridisko lietu komisijas lēmums atzīt par nepieņemamu deputāta lūgumu aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti - Acīmredzama Vispārējās tiesas kompetences neesamību - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nigel Paul Farage (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - P. Bennett, solicitor)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji - N. Lorenz un D. Moore) un Jerzy Buzek (Brisele, Beļģija)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2010. gada 2. marta lēmumu, ar kuru prasītājam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu uz desmit dienām, otrkārt, atcelt Parlamenta prezidija 2010. gada 24. marta lēmumu, ar kuru apstiprināts iepriekš minētais Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, treškārt, atcelt Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lēmumu atzīt par nepieņemamu prasītāja lūgumu aizstāvēt savu parlamentāro imunitāti, ceturtkārt, atcelt neidentificētu Parlamenta lēmumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Nigel Paul Farage sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 25, 28.01.2012.