Language of document :

Tribunalens beslut av den 5 september 2012 - Farage mot parlamentet och Buzek

(Mål T-564/11)()

(Institutionell rätt - Beslut meddelat av Europaparlamentets talman, varigenom en ledamot av Europaparlamentet förlorar rätten till dagtraktamente under tio dagar - Beslut meddelat av parlamentets utskott för rättsliga frågor att avvisa ledamotens begäran om fastställelse av hans parlamentariska immunitet - Uppenbart att tribunalen saknar behörighet - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Nigel Paul Farage (Bryssel, Belgien) (ombud: P. Bennett, solicitor)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: N. Lorenz och D. Moore) och Jerzy Buzek (Bryssel, Belgien)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som Europaparlamentets talman meddelade den 2 mars 2010 om att för sökanden dra in rätten till dagtraktamente under tio dagar, av det beslut som meddelades av Europaparlamentets presidium den 24 mars 2010, varigenom beslutet av Europaparlamentets talman fastställdes, av beslutet av parlamentets utskott för rättsliga frågor att avvisa sökandens begäran om fastställelse av hans immunitet, och av en av parlamentet meddelat okänt beslut.

Avgörande

Talan ogillas.

Nigel Paul Farage ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 25, 28.1.2012.