Language of document :

2018 m. balandžio 16 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-216/15 Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Europos Komisija

(Byla C-262/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama P.J. Loewenthal, F. Tomat

Kitos proceso šalys: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovakijos Respublika, Union zdravotná poist'ovňa a.s.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. vasario 5 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimą Dôvera / Komisija byloje T-216/15;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui;

tuo atveju, jei nebūtų patenkinti pirmesni reikalavimai, pasinaudoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 61 straipsnyje numatytais įgaliojimais pačiam ppriimti galutinį sprendimą byloje; ir

jeigu byla būtų grąžinta Bendrajam Teismui – atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą, arba jeigu Teisingumo Teismas priimtų galutinį sprendimą byloje – priteisti iš Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. ir Union zdravotná poist'ovňa a.s. bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas panaikino 2014 m. spalio 15 d. Komisijos sprendimą (ES) 2015/248 dėl priemonių SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), kurias Slovakijos Respublika įgyvendino dėl Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) ir Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VZP) (OL L 41, 2015, p. 25).

Apeliaciniam skundui dėl skundžiamo sprendimo pagrįsti, Komisija nurodo tris apeliacinio skundo pagrindus.

Pirma, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas neįvykdė pareigos nurodyti sprendimą pagrindžiančių priežasčių, numatytą Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnyje ir 53 straipsnio 1 dalyje. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas teigia, kad Komisijos sprendimas panaikinamas pritarus ieškovės pirmojoje instancijoje nurodytam antrajam ieškinio pagrindui, būtent, kad Komisija neteisingai konstatavo, jog Slovakijos privalomo sveikatos draudimo sistema iš esmės pagrįsta solidarumo principu. Vis dėlto, panaikindamas Komisijos sprendimą jis faktiškai rėmėsi ieškovės pirmojoje instancijoje nurodytu pirmuoju ieškinio pagrindu, pagal kurį pakanka bet kokio ekonominio požymio, kad sveikatos draudimo paslauga virstų ūkine veikla. Kadangi ieškovės pirmasis ir antrasis ieškinio pagrindai buvo tarpusavyje nesuderinami, Komisija negali suprasti, kuo remiantis buvo panaikintas ginčijamas sprendimas.

Antra, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai aiškino įmonės sąvoką, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pritarė Komisijos išvadai, kad Slovakijos privalomo sveikatos draudimo sistema iš esmės pagrįsta solidarumo principu bei jos paaiškinimui, kad ekonominių požymių jai buvo suteikta siekiant užtikrinti, kad bus pasiekti socialiniai ir solidarumo tikslai. Vis dėlto, jis konstatavo, kad Komisija padarė vertinimo klaidą, konstatavusi, kad sveikatos draudikų veikla pagal Slovakijos privalomojo sveikatos draudimo sistemą nėra ūkinė. Šią išvadą jis padarė atsižvelgęs į draudikų teises gauti pelną, jį naudoti ir paskirstyti, taip pat draudikų konkurenciją dėl klientų ir dėl paslaugų kokybės. Tad jis padarė išvadą, kad vien konstatavus Slovakijos pelno siekiančių draudikų buvimą, SZP ir VZP reikia pripažinti įmonėmis, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį. Bendrasis Teismas tokią išvadą padarė neatsižvelgęs į jurisprudenciją, pagal kurią iš esmės solidarumu paremta sveikatos draudimo sistema, kurios ekonominiai požymiai jai buvo suteikti siekiant užtikrinti sistemos tęstinumą ir ją pagrindžiančius socialinius ir solidarumo tikslus, nėra ekonominė, todėl šioje sistemoje veikiantys sveikatos draudikai nėra įmonės.

Trečia, Komisija mano, kad Bendrasis Teismas iškraipė jam pirmojoje instancijoje pateiktus įrodymus, kai jis konstatavo, kad tarp sveikatos draudimų Slovakijoje vyko „intensyvi ir sudėtinga konkurencija“, nors iš bylos medžiagos buvo matyti, kad tik labai nedidelė konkurencija vyko dėl nemokamai teikiamų neprivalomų paslaugų.

____________