Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2021. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV kontra MySoda Oy

(C-197/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: Soda-Club (CO2) SA és SodaStream International BV

Alperes: MySoda Oy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Akkor is alkalmazni kell-e a Bíróság ítélkezési gyakorlatában a párhuzamos importtal kapcsolatos ügyekben az átcsomagolással és újracímkézéssel kapcsolatban kialakított ún. Bristol-Myers Squibb kritériumokat1 és különösen az ún. szükségességi feltételt, ha a védjegyjogosult által vagy az ő hozzájárulásával valamely tagállamban forgalomba hozott áruknak az ugyanazon tagállamban történő újraértékesítést szolgáló átcsomagolásáról vagy újracímkézéséről van szó?

2.    Ha a védjegyjogosult a szén-dioxidot tartalmazó palackot annak forgalomba hozatalakor ellátta a palack címkéjén elhelyezett és a palack nyakára gravírozott védjegyével, akkor is alkalmazni kell-e a fent említett Bristol-Myers Squibb kritériumokat és különösen az ún. szükségességi feltételt, ha harmadik személy újraértékesítés céljából újratölti a palackot szén-dioxiddal, eltávolítja arról az eredeti címkét, és azt a saját megjelölésével ellátott címkére cseréli le, miközben a palack nyakán lévő gravírozáson továbbra is látható a palackot forgalomba hozó vállalkozás védjegye?

3.    Képviselhető-e az az álláspont a fent ismertetett helyzetben, hogy a védjegyet tartalmazó címke eltávolítása és lecserélése főszabály szerint veszélyezteti a védjegynek a palack származását jelző funkcióját, vagy az átcsomagolás és az újracímkézés feltételeinek alkalmazhatósága szempontjából jelentősége van annak a körülménynek, hogy

    –        abból kell kiindulni, hogy a célcsoport arra a következtetésre jut, hogy a címke kizárólag a szén-dioxid származására (és ezáltal a palackot feltöltő vállalkozásra) utal; vagy

    –        abból kell kiindulni, hogy a célcsoport arra a következtetésre jut, hogy a címke legalábbis részben a palack származására is utal?

4.    A CO2-palackok címkéjének eltávolítását és lecserélését a szükségesség feltétele alapján értékelve olyan körülménynek minősülhet a védjegyjogosult által forgalomba hozott palackokon elhelyezett címkék véletlenszerű megsérülése vagy leválása, illetve azoknak egy korábbi palacktöltő vállalkozás általi eltávolítása és lecserélése, amely alapján a címkéknek a palacktöltő vállalkozás címkéjére történő rendszeres lecserélését szükségesnek kell tekinteni az újratöltött palackok forgalomba hozatalához?

____________

1 A Bíróság 1996. július 11-i ítélete (C-427/93., C-429/93. és C-436/93. sz. egyesített ügyek, Bristol-Myers Squibb és társai, EU:C:1996:282).