Language of document :

2021 m. kovo 29 d. Korkein oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Soda-Club (CO2) SA ir SodaStream International BV / MySoda Oy

(Byla C-197/21)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Soda-Club (CO2) SA ir SodaStream International BV

Atsakovė: MySoda Oy

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Teisingumo Teismo jurisprudencijoje dėl perpakavimo ir žymėjimo naujomis etiketėmis lygiagretaus importo atvejais įtvirtinti vadinamieji Bristol-Myers Squibb1 kriterijai ir ypač vadinamoji būtinumo sąlyga taikomi taip pat tada, kai kalbama apie prekių ženklo savininko arba su jo sutikimu vienoje valstybėje narėje rinkai pateiktų prekių perpakavimą arba ženklinimą naujomis etiketėmis siekiant toliau vykdyti prekybą toje pačioje valstybėje narėje?

2.    Ar tuo atveju, kai išleisdamas į rinką anglies dioksidu užpildytus balionus prekių ženklo savininkas juos pažymėjo savo prekių ženklu, kuris matyti ir ant etiketės, ir išgraviruotas ant baliono kaklelio, vadinamieji Bristol-Myers Squibb kriterijai ir ypač vadinamoji būtinumo sąlyga taikomi taip pat tada, jei trečiasis asmuo tolesniam pardavimui balioną pakartotinai užpildo anglies dioksidu, nuo jo pašalina originalią etiketę ir ją pakeičia etikete su savo ženklu, o kartu ant baliono kaklelio ir toliau matyti išgraviruotas balioną rinkai pateikusio asmens prekių ženklas?

3.    Ar susiklosčius aprašytoms aplinkybėms gali būti laikoma, kad dėl etiketės su prekių ženklu pašalinimo ir pakeitimo iš esmės keliamas pavojus prekių ženklo, kaip įrodančio baliono kilmę, funkcijai arba ar, atsižvelgiant į perpakavimo ir ženklinimo naujomis etiketėmis sąlygas, svarbi yra ta aplinkybė, kad

–    galima manyti, jog tikslinė grupė susidarys nuomonę, kad etiketėje nurodoma tik anglies dioksido kilmė (o kartu ir baliono pildytojas); arba

–    galima manyti, jog tikslinė grupė susidarys nuomonę, kad etiketėje bent iš dalies nurodoma ir baliono kilmė?

4.    Ar tuo atveju, jei CO2 balionų etiketės pašalinimas ir pakeitimas vertinamas pagal būtinumo sąlygą, netyčinis ant prekių ženklo savininko rinkai pateiktų balionų uždėtų etikečių pažeidimas arba atklijavimas arba ankstesnio pildytojo atliekamas jų pašalinimas ir pakeitimas reiškia aplinkybę, kuria remiantis reguliarus etikečių keitimas pildytojo etikete turi būti vertinamas kaip būtinas norint pateikti rinkai pakartotinai užpildytus balionus?

____________

1 1996 m. liepos 11 d. Sprendimas (Bristol-Myers Squibb ir kt., susijusios bylos C-427/93, C-429/93 ir C-436/93, EU:C:1996:282).