Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2015 – Unión de Almacenistas de Hierros de España v. Komise

(Věc T-623/13)1

„Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkající se dvou vnitrostátních řízení v oblasti hospodářské soutěže – Dokumenty předané Komisi vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž v rámci spolupráce stanovené unijní právní úpravou – Odepření přístupu – Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby – Neexistence povinnosti dotyčného orgánu provést konkrétní a individuální zkoumání obsahu dokumentů uvedených v žádosti o zpřístupnění, pokud bylo dotčené řízení definitivně – Neexistence potřeby organizačního procesního opatření požadujícího předložení sporných dokumentů – Nezohlednění zvláštní situace žadatele“

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Unión de Almacenistas de Hierros de España (Madrid, Španělsko) (zástupci: A. Creus Carreras a A. Valiente Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Baquero Cruz a F. Clotuche-Duvieusart, zmocněnci)Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze, K. Petersen a A. Lippstreu, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. září 2013, kterým byl žalobkyni odepřen přístup k některým dokumentům týkajícím se výměny korespondence mezi Komisí a Comisión Nacional de la Competencia (CNC, španělská Národní komise pro hospodářskou soutěž) týkající se dvou vnitrostátních řízení zahájených Comisión Nacional de la Competencia.Výrok rozsudkuŽalob

a se zamítá.Unión de Almacenistas de Hierros de España ponese vlastní náklady řízení a náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.Spol

ková republik

a Německo ponese vlastní náklady řízení.