Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-23 ta’ Novembru 2012 – Vacarescu vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-122/11)

(Servizz pubbliku – Tardività – Ammissibbiltà manifesta)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Dragos-Lucian Vacarescu (Brussel, il-Belġju) (rappreżentant: R.-C. Radu, avukat)

Konvenut: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

Servizz pubbliku – It-talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tagħtix lir-rikorrent l-allowances ta’ kuljum li kellu dritt għalihom skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 10(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.DispożittivIr-rikors huwa miċħud.D.-L. Vacarescu għandu jbatil-ispejjeż tiegħu.