Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 23 november 2012 – Vacarescu mot kommissionen

(Mål F-122/11)

(Personalmål – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Dragos-Lucian Vacarescu (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten R.­C. Radu)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte bevilja sökanden dagtraktamente som denne hade rätt till enligt artikel 10.2 andra stycket i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan avvisas.

Dragos-Lucian Vacarescu ska bära sina rättegångskostnader.