Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 30.3.2013 – Possanzini v. Frontex

(Asia F-124/11)1

(Henkilöstö – Frontexin henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Uraa koskeva arviointikertomus, joka sisältää sellaisia arvioinnin vahvistajan kielteisiä arviointeja, joita ei ole annettu tiedoksi asianomaiselle toimihenkilölle – Määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättäminen – Arvioinnin vahvistajan lausuntoon perustuva päätös – Puolustautumisoikeudet – Loukkaaminen – Taloudellisluonteinen riita-asia – Täysi harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Daniele Possanzini (Pisa, Italie) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (asiamiehet: S. Vuorensola ja H. Caniard, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck ja A. Duron)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla peruttiin päätös jatkaa kantajan työsopimusta väliaikaisena toimihenkilönä

Tuomiolauselma

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimitusjohtajan 28.3.2011 tekemä päätös olla jatkamatta määräaikaisen toimihenkilön Daniele Possanzinin työsopimusta kumotaan.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto velvoitetaan korvaamaan Daniele Possanzinille 5 000 euroa vahingonkorvausta.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Daniele Possanzinin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 72.