Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 25.2.2014 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-118/11)1

Henkilöstö – Vikamiehet – Nimittävän viranomaisen päätös, jolla virkamies siirretään eläkkeelle ja jolla hänelle myönnetään työkyvyttömyyskorvaus – Päätös, jolla ei oteta kantaa siihen, onko sairaus, jonka vuoksi virkamies siirrettiin eläkkeelle, ammattitauti – Nimittävän viranomaisen velvollisuus tunnustaa sairaus ammattitaudiksi – Henkilöstösääntöjen 78 artiklan viides alakohta – Uuden työkyvyttömyyslautakunnan koolle kutsumisen tarpeellisuus – Henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti annetun aikaisemman päätöksen merkityksellisyys – Työjärjestyksen 76 artikla – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission sellaisen implisiittisen päätöksen kumoamiseksi, jolla kieltäydytään tekemästä päätöstä, jolla kantajan sairaus todetaan ammattitaudiksi

Määräysosa

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat osittain selvästi ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

____________

1 EUVL C 25, 28.1.2012, s. 70.