Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 februarie 2014 – Marcuccio/Comisia

(Cauza F-118/11)1

(Funcție publică – Funcționari – Decizie a AIPN privind pensionarea unui funcționar și acordarea unei prestații de invaliditate – Decizie care nu se pronunță cu privire la originea profesională a bolii care a justificat pensionarea – Obligația AIPN de a recunoaște originea profesională a bolii – Articolul 78 al cincilea paragraf din Statut – Necesitate de a convoca o nouă comisie pentru invaliditate – Relevanța unei decizii anterioare adoptate în aplicarea articolului 73 din Statut – Articolul 76 din Regulamentul de procedură – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și J. Baquero Cruz, agenți, A. Dal Ferro, avocat)ObiectulCerere de anulare a deciziei implicite a Comisiei de refuz al adoptării unei decizii privind originea profesională a bolii reclamantuluiDispozitivulRespinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.