Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

23 noiembrie 2012

Cauza F‑122/11

Dragos‑Lucian Vacarescu

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Tardivitate – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Vacarescu solicită anularea deciziei Comisiei din 18 aprilie 2011 prin care i‑a fost refuzată plata diurnei prevăzute la articolul 10 din anexa VII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „statutul”)

Decizia: Respinge acțiunea. Reclamantul suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Termene – Caracter de ordine publică – Examinare din oficiu de către instanță

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Termenul de depunere a unei reclamații și cel de introducere a unei acțiuni, prevăzute la articolele 90 și 91 din statut, sunt de ordine publică și nu pot fi lăsate la dispoziția părților și a instanței, căreia îi revine sarcina de a verifica, fie și din oficiu, dacă sunt respectate.

(a se vedea punctul 14)

Trimitere la:

Curte: 29 iunie 2000, Politi/Fundația Europeană pentru Formare Profesională, C‑154/99 P, punctul 15

Tribunalul de Primă Instanță: 15 ianuarie 2009, Braun‑Neumann/Parlamentul European, T‑306/08 P, punctul 36

Tribunalul Funcției Publice: 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlamentul European, F‑13/09, punctul 18