Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(drugi senat)

z dne 23. novembra 2012

Zadeva F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Zamuda – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero D. L. Vacarescu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 18. aprila 2011 o tem, da se mu ne izplača hranarina iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).

Odločitev: Tožba se zavrže. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Tožba uradnikov – Roki – Narava javnega reda – Sodni preizkus po uradni dolžnosti

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Roka za pritožbo in tožbo iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov sta določbi javnega reda ter ju stranke in sodišče – ki mora preveriti, tudi po uradni dolžnosti, ali sta bila spoštovana – ne morejo poljubno spreminjati.

(Glej točko 14.)

Napotitev na:

Sodišče: 29. junij 2000, Politi proti ETF, C‑154/99 P, točka 15;

Sodišče prve stopnje: 15. januar 2009, Braun-Neumann proti Parlamentu, T‑306/08 P, točka 36;

Sodišče za uslužbence: 12. maj 2010, Peláez Jimeno proti Parlamentu, F‑13/09, točka 18.